Přestupková agenda

11. července 2012

Doručování v přestupkovém řízení

Metodický materiál Doručování v přestupkovém řízení informuje prvostupňové správní orgány vykonávající činnost na úseku přestupků o doručování v přestupkovém řízení včetně odkazů na judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra.

10. srpna 2005

Přestupkové řízení

Přestupkové řízení je speciálním správním řízením, které je upraveno speciálním zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon).