Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy

12. listopadu 2019 Miloslava Procházková
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/96/IM/19P r o d e j   n e m o v i t o s t í


Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat nemovitosti, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, a to pozemky:

- parc. č. st. 1836 o výměře 213 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova pro bydlení Klatovy II, č. p. 465,
- parc. č. st. 1837 o výměře 213 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova pro bydlení Klatovy II, č. p. 464,
- parc. č. st. 1838/1 o výměře 185 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p/č.e.,
- parc. č. st. 1839 o výměře 325 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba,
- parc. č. st. 1840 o výměře 454 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba občanské vybavenosti,
- parc. č. st. 1841 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
- parc. č. st. 1842 o výměře 237 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba,
- parc. č. st. 1843 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
- parc. č. st. 1844 o výměře 577 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba,
- parc. č. st. 1845 o výměře 2781 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
- parc. č. st. 1846 o výměře 598 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
- parc. č. st. 2218 o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e, zemědělská stavba bez LV ,
- parc. č. st. 2219 o výměře 155 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., jiná stavba bez LV,
- parc. č. st. 2220 o výměře 358 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e, stavba občanské vybavenosti bez LV,
- parc. č. st. 2221 o výměře 574 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba občanské vybavenosti,
- parc. č. st. 2222 o výměře 814 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba občanské vybavenosti,
- parc. č. 2830/4 o výměře 22 194 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2830/5 o výměře 1 175 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
- parc. č. 2830/6 o výměře 1 318 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2830/7 o výměře 1 040 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2830/9 o výměře 298 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2830/10 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2830/12 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2830/15 o výměře 2 508 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2830/16 o výměře 459 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2830/18 o výměře 1 384 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2830/19 o výměře 446 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2830/20 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2830/21 o výměře 2 067 m2, ostatní plocha, ostatní plocha,
- parc. č. 2845/21 o výměře 86 m2, orná půda
- parc. č. 2845/22 o výměře 6 m2, orná půda,
tj. nemovitostí zapsaných na LV č. 9072 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro obec a k. ú. Klatovy.


V Plzni dne 13. 11. 2019

JUDr. Michal Bouřa, MBA v.r.

vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení