Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

20. ledna 2020 Bc. Věra Kuželová
Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 1. 2020 usnesením č. 4373/20 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“.
V souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme dotační titul „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“. Veškeré podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, kritéria pro stanovení výše dotace atp.) obsahují připojené dokumenty:
• Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“
• Formulář žádosti + přílohy
Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 957.420 Kč.
Žádosti o dotace v rámci tohoto dotačního titulu je možné podávat v termínu od 21. 2. 2020 do 31. 3. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na internetových stránkách Plzeňského kraje.

Kontaktní osoby:
Bc. Věra Kuželová
Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel: +420377195744 
e-mail: vera.kuzelova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení