Projekt CONNECT2CE

02. prosince 2019 15:34, aktualizováno 03. prosince 2019 15:30, Mgr. René Zeithaml

Projekt CONNECT2CE je zaměřený na podporu veřejné dopravy především v příhraničních a řídce osídlených regionech. V tomto má Plzeňský kraj v rámci ČR primát, protože žádný jiný kraj nemá tak dominantní centrum, jako je Plzeň se svou blízkou aglomerací a tolikrát menší další města v kraji (např. bývalá okresní města).

CONNECT2CE spočívá ve vypracování harmonizovaných a koordinovaných nadnárodních nástrojů a regionálních strategií, které jsou prováděny prostřednictvím pilotních akcí. 

Projekt se v řídce osídlených příhraničních regionech zaměřil na:

  • Propojitelnost (dopravní zakázky na různých stranách hranice, harmonizace multimodálních jízdních řádů, regionální a přeshraniční železniční služby)
  • Integrované systémy: prodej jízdenek a tarifní záležitosti,
  • Implementace nejúčinnějších a inovativních nástrojů v oblasti informační mobility (lepší informování cestujících o veřejné dopravě je oblast, na níž se v projektu zaměřil právě Plzeňský kraj).

Tyto výstupy jsou vyvíjeny na nadnárodní úrovni a postupy i zkušenosti z práce budou následně sdíleny jako společná řešení společných problémů. Tento přístup bude uplatňován po celou dobu trvání projektu aktivním zapojením všech partnerů projektu do všech pracovních balíčků uplatňujících vypracované územní strategie a akční plány na místní, regionální a přeshraniční úrovni, čímž dojde ke zkombinování dopravy a územního rozvoje.

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni FF KAP se 19. listopadu 2019 uskutečnila prezentační akce Dissemination event CONNECT2CE pro asi 40 studentů ZČU a hostů.

Účastníkům byly prezentovány přínosy projektu CONNECT2CE a následně získána anonymní zpětná vazba, která dopadla pozitivně. 

Projekt běží od roku 2017 do roku 2020 a během něj byla v Plzeňském kraji již spuštěna aplikace www.plzenskejizdne.cz na vyhledávání ceny jízdného v IDP a tarifním poradenství cestujícím, která spolupracuje s vyhledávačem spojení www.jezdimepokraji.cz.

Nyní pracuje Plzeňský kraj na teritoriální strategii, která dále podpoří veřejnou dopravu v regionu a to například v oblasti info-mobility, na níž se zaměřuje, nebo na tarifní propojení se sousedními kraji a Německem.


Galerie