Projekty

13. června 2016

Ukončení projektu Transparentní Plzeňský kraj

Na konci dubna 2015 Plzeňský kraj dokončil projekt Transparentní Plzeňský kraj. Klíčovým výstupem projektu je Strategie transparentního Plzeňského kraje, která byla zpracována v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií Ministerstva financí z roku 2012.

12. ledna 2015

Transparentní kraj v newsletteru Ministerstva vnitra ČR

V newsletteru Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR byl v čísle 4/2014 publikován článek o projektu Transparentní Plzeňský kraj.

22. října 2012

Personální strategie

Text Personální strategie, vytvořené v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení LZ na KÚPK.

22. listopadu 2010

Přílohy k výzvě

Přílohy výzvy k podávání nabídek - veřejná zakázka "Aktivity v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“