RADON - ochrana proti radonu

11. dubna 2018

Radonový program ČR

Radonový program ČR - Akční plán je projekt, jehož rámec je vymezen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. května 2009. Koordinátorem programu na léta 2010 – 2019 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost...