Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020

obrazek
12. února 2020 15:56, Ing. Kateřina Burešová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 10. 2. 2020 svým usnesením č. 1452/20 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 855.234.209 Kč jako vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) příjemcům v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020. Výše schválených dotací (nebo příspěvků na provoz v případě příspěvkových organizací kraje) pro jednotlivé sociální služby jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Kontaktní osoby:

 
Bc. Kateřina Burešová, tel.: 377 195 454, e-mail: katerina.buresova@plzensky-kraj.cz


Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení