Rozhodnutí o odvolání

25. března 2020 Bc. Petr Štěpanovský

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o odvolání ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 5565 ze dne 21. 2. 2014 č. j. MMP/267611/13 týkající se stavby nazvané „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Sulkovská“ na pozemku st. parc. č. 378, parc. č. 2331/41, 2333/7, 2336/48, 2336/65, 2336/66, 2336/67, 2345/2, 2345/4, 2345/5, 2345/6, 2433, 2434/1, 2434/2, 2451/2 v katastrálním území Valcha.

Plný text rozhodnutí zveřejněn níže v příloze:


Soubory ke stažení