Školství a sport

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 12. 3. 2012 usnesením č. 1071/12 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2012 - 2016) v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2010/2011

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1112/12 ze dne 12. 3. 2012 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2010/2011.

Publikace Primární prevence rizikového chování ve školství

Publikace Primární prevence rizikového chování ve školství

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy V Plzeňském kraji ve školním roce 2009/2010

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 771/11 ze dne 7. 3. 2011 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2009/2010.

1. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 1. ročník celostátní soutěže č. B/44 s názvem „SAPERE – vědět, jak žít“ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol a žáky všech typů středních škol ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy.