Školství a sport

02. září 2015

Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v ČR

Přání téměř 85 procent dětí ze 12 českých škol zapojených do projektu Škola dotykem se splnilo. I v novém školním roce budou používat ve výuce tablety a další dotykové technologie ...

17. července 2015

Další žáci se vrátili z výměnného ročního pobytu ve Francii

Již čtvrtým rokem probíhá projekt „Rok ve Francii“, v jehož rámci se letos z ročního pobytu na středních školách ve Francii vrátilo osm žáků z Plzeňského kraje...

16. července 2015

Okres Cham získal pečeť kvality “Přeshraniční region vzdělávání”

V Technologickém kampusu v Chamu se uskutečnilo slavnostní předání pečetě kvality „Přeshraniční region vzdělávání”, kterou získal zemský okres Cham. Za Plzeňský kraj se slavnostního předání pečetě kvality zúčastnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu...

23. června 2015

Vzdělávací aplikace a digitální obsah využívá ve výuce 80 procent dotázaných učitelů, vyplynulo z dotazníkového šetření

Efektivita výuky, nový rozměr interakce učitel-žák, posílení pozornosti a kreativity dětí a také zvýšení jejich motivace ke studiu, to vše patří mezi řadu výhod interaktivní výuky. Ukázaly to výsledky červnového dotazníkového šetření na školách ...

11. června 2015

Až 85 procent žáků chce pokračovat ve výuce s tablety, ukázaly výsledky výzkumu na školách zapojených do projektu Škola dotykem

Přínos tabletů ve výuce potvrzen výzkumem. Žáky výuka s tablety baví, pozitivně se o používání tabletů v hodinách vyjádřila také většina učitelů ...