Soutěže

07. ledna 2020

Metodický průvodce k zajištění soutěží

Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek konaných v roce 2020 je určený pro organizátory soutěží a přehlídek.

12. prosince 2018

Proplácení jízdného na soutěžích a olympiádách v roce 2020

náhrada prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem na okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a zpět se bude hradit na základě přefakturování nákladů proplaceného vysílající školou

06. prosince 2018

Organizátoři okresních a krajských kol školních soutěží

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží jsou pověřena střediska volného času v Plzeňském kraji (DDM Blovice, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).

06. prosince 2018

Harmonogram okresních a krajských kol soutěží 2019/2020

V příloze naleznete termíny a místa konání okresních a krajských kol předmětových a uměleckých soutěží konaných ve školním roce 2019/2020.

25. listopadu 2019

Podpora zájmové činnosti

Písemné žádosti se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 31. 1. 2020.