Soutěže IT 2020

13. března 2020 Jiřina Balejová

V návaznosti na mimořádnou situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě Plzeňský kraj ruší slavnostní vyhlášení výsledků 19.3.2020 na Krajském úřadě Plzeňského kraje. V současné době se projednává i posunutí konference ISSS, kde se vyhlašují celostátní výsledky.
Informace ohledně vyhlášení výsledků zde budou průběžně aktualizovány.

Krajská kola Plzeňského kraje 2020:

Do soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí se přihlásilo 8 měst a 10 obcí. O nejlepší službu se utkalo 10 soutěžících.
Do soutěže Junior Erb bylo přihlášeno rekordních 32 projektů.
Soutěže Cena hejtmana o nejlepší webové stránky příspěvkové organizace se zúčastnilo 8 organizací (6 krajských a 2 obcí).

První tři místa všech kategorií obdrží informace elektronickou cestou (předpokládáme do konce dubna).

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali. Porotci krajských kol 2020:

Pavel Anderle, VOŠ a SPŠE
Jiřina Balejová, KÚPK
Milan Bartoň, Bartoň Studio
Mirka Bartoníčková, KÚPK
Martin Dostal, FAV ZČU
Zbyněk Filipi, FPE ZČU
Ivo Grüner, KÚPK
Hana Hendrychová, SVK PK
Radek Kolářík, SIT MMP
Tomáš Potužák, FAV ZČU
Martin Schejbal, KÚPK
Jiří Sieber, KÚPK
Jakub Štěpánek, student