Soutěžní podmínky

Podmínky soutěže s měsíčníkem Plzeňský kraj

19. září 2016 12:56, aktualizováno 11. června 2020 12:30, Mgr. René Zeithaml

Soutěž s měsíčníkem Plzeňský kraj – červen 2020 probíhá ve vydání měsíčníku Plzeňský kraj č. 6/2020.

Soutěž ze str. 19:
Soutěžní otázka zní:
Kolikátý ročník Fanatika se letos jede?
Soutěžíme o 2 x startovné na Cyklofanatik s PK“.

Do předmětu e-mailu nebo na dopis či korespondenční lístek uveďte heslo „Cyklofanatik“. K odpovědi je nutné připojit celé jméno, korespondenční adresu a telefonní číslo.

Odpovědi na soutěžní otázky zasílejte do 26. 6. 2020 na níže uvedený email nebo korespondenční adresu.

Odpovědi na soutěžní otázku zasílejte dvěma možnými způsoby:

  1. na e-mailovou adresu redakce: redakce@plzensky-kraj.cz
  2. na korespondenční adresu:
    Krajský úřad Plzeňského kraje
    Odbor kancelář hejtmana
    Škroupova 18
    306 13 Plzeň


Správná odpověď na soutěžní otázku bude otištěna v dalším čísle měsíčníku. Z došlých správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří informaci o výhře obdrží e-mailem či poštou, a jejich jména budou zveřejněna v dalším vydání měsíčníku v rubrice "Soutěžíme s měsíčníkem Plzeňský kraj".

Do slosování nebude zařazen více než jeden e-mail z jedné unikátní adresy. Rovněž odpovědi od jedné osoby zaslané poštou nebo e-mailem více než jedenkrát nebudou do slosování zařazeny.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Plzeňského kraje zařazení do Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Výhru je možné po předchozí domluvě osobně vyzvednout na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

V případě, že se účastník o výhru nepřihlásí do 30 dnů od vydání dalšího čísla měsíčníku Plzeňský kraj, ve kterém bude uveřejněno jeho jméno, zaniká jeho nárok na získání výhry. Nepřevzatá výhra zůstává ve vlastnictví pořadatele soutěže. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout věcnou náhradu.

Účastí v soutěži Soutěžíme s měsíčníkem Plzeňský kraj vyjadřuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a obce v měsíčníku Plzeňský kraj v případě, že se stane výhercem. Soutěžící rovněž svojí účastí dává Plzeňskému kraji souhlas se zpracováním svých osobních dat.