Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

18. února 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/22 a I/27.

18. února 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/27 v obci Přeštice.

17. února 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnicích I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje.