Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

29. května 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Kralovicích k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s realizací stavby "Reko MS Kralovice - Žatecká" v termínu od 17.8.2020 do 18.9.2020 (v uvedeném termínu max. 10 dní podle podmínek počasí).

28. května 2020

Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - I/27 Železná Ruda, průtah

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 (ul. Klatovská) v obci Železná Ruda, za účelem realizace stavebních prací – rekonstrukce silnice včetně inženýrských sítím v rámci akce „I/27 ŽELEZNÁ RUDA – PRŮTAH, úsek most ev. č. 27-110 – železniční přejezd".

25. května 2020

Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - I/27 most Švihov

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 (v extravilánu) u obce Švihov, ve směru Plzeň – Klatovy, v k. ú. Švihov u Klatov.

25. května 2020

Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I.tř. PK, oprava poklopů

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. tř., tj. I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje.

22. května 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20, I/26 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/20, I/26, I/27 k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování o objízdných trasách z důvodu uzavírky silnice I/20 v Plzni, ul. Studentská v souvislosti s realizací stavby „I/20 Plzeň, Studentská, II. etapa“ v termínu od 1.6.2020 do 31.8.2020.