Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy, přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/27 v Plasích.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy, přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/27 v k. ú. Alžbětín.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy, přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/27 na území Plzeňského kraje.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil návrh opatření obecné povahy místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/27 v k. ú. Alžbětín.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/19

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnici I/19.