Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27

25. listopadu 2019 Veronika Švarcová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnicích  I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje, za účelem označení pracovního místa stavebních prací na odstranění závad ve sjízdnosti na silnicích I. tř.

Doba platnosti: od 1.12.2019 do 31.12.2020

Soubory ke stažení