Technická olympiáda Plzeňského kraje 2019-2020

obrazek
07. února 2020 10:32, aktualizováno 14:36, Mgr. René Zeithaml

Již posedmé se v prostorách Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila kolektivní soutěž Technická olympiáda Plzeňského kraje, kde se soutěžní týmy žáků středních škol, gymnázií a učilišť utkaly v řešení problematiky v oblasti techniky.

Po dopolední prezentaci všech soutěžních prací převzali vítězové 7. ročníku soutěže ceny z rukou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové a prorektorky ZČU Blanky Šedivé.

Technické obory jsou velmi žádanými na trhu práce. A právě prostřednictvím těchto soutěží se snažíme motivovat žáky k dalšímu rozvoji na poli techniky. Dalším přínosem této soutěže je také ukázka spolupráce střední školy s univerzitou, s níž se tak žáci seznámí nenásilnou cestou,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, přihlásilo 13 středních škol s celkem 37 týmy, které se představily po jedné soutěžní práci. Jako ceny obdržely nejúspěšnější týmy finanční poukazy v hodnotě od 1 000 do 5 000 korun od Plzeňského kraje a za 1. místa tablety od ZČU.

Nejlépe porota ohodnotila tyto soutěžní týmy:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Elektronická šachovnice - Tomáš Knopf, Vojtěch Danda, Jiří Linda, Jiří Hudousek

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Funkční model výtahu - Petr Pojar, Tomáš Kratschmer, Petr Milt

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - Průmyslový robot aneb automatizace ve výuce - Lukáš Vávra, Jakub Vrba, František Bareš, Petra Krebsová

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G - Study for fun - Zornitsa Yankova, Radek Rubický

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Smart Collar - Pavel Altmann, Michal Bouda, Jan Bultas, Šimon Duda

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 - Dostupná chytrá domácnost - František Krůs, David Rajchman, Jakub Čekan 

Přihlášené střední školy do soutěže:
• Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
• Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
• Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
• Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
• Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
• Sportovní gymnázium Plzeň
• Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
• Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
• Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
• Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
• Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů. V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích: kategorie A – gymnázia, kategorie B – ostatní střední školy. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy; Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou. Do soutěže je zapojena Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická ZČU.


Galerie

Soubory ke stažení