Úřední deska

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce areálu odchovu kuřic na Farmě Střížov ”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce areálu odchovu kuřic na Farmě Střížov” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce areálu odchovu kuřic na Farmě Střížov ” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce areálu odchovu kuřic na Farmě Střížov”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o změně postupu zarybňování - rybářský revír Úhlava 2

Změna rozhodnutí o vyhlášení RR Úhlava 2

Rozhodnutí o změně postupu zarybňování - rybářský revír Mže 1

Změna rozhodnutí o vyhlášení RR Mže 1

Zahájení zjišťovacího řízení "Operační program Životní prostředí 2021 - 2027"

Zahájení ZŘ