Úřední deska

03. července 2020

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marcela Sieberová - praktický lékař pro dospělé, Zábělská 57, 312 00 Plzeň

03. července 2020

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

02. července 2020

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce haly č. 1 na farmě pro chov nosnic Velký Malahov” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce haly č. 1 na farmě pro chov nosnic Velký Malahov ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

01. července 2020

Rozhodnutí o odvolání

Povolení výjimky a umístění stavby na stavbu nazvanou „Kladrubce obec, PJ, kNN“ ...

30. června 2020

Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost

Shora uvedený správní orgán v souladu s § 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád doručuje právnické osobě EMY & LAURA SPEDITION SRL, se sídlem Str. Apicultorilor nr. 4 apod. 9/tirgu mures/Mures RO23465390, Rumunská republika písemnost č. j. PK-DSH/5893/20, která se prokazatelně nedaří doručovat.