Úřední deska

30. června 2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání

Rozhodnutí o odvolání ve věci stavby "Výstavba infrastruktury Vejprnice - Pod Hájíčkem" ...

30. června 2020

Stanovisko k návrhu Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá

Stanovisko ke změně ÚP ...

29. června 2020

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí byla dne 25. 6. 2020 doručena informace o návrhu koncepce "REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, kterou zaslalo Ministerstvo životního prostředí České republiky

25. června 2020

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Průběžně aktualizovaný přehled volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici zde...

24. června 2020

Veřejná vyhláška - schválení mimořádné manipulace na VD České Údolí

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí schvaluje provedení mimořádné manipulace na vodním díle České Údolí na významném vodním toku Radbuza (ř. km 6,900).