Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Otín u Točníku) ...

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Otín u Točníku) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Rozmnožovací chov prasat Osek“

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Rozmnožovací chov prasat Osek“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Vysoká, a.s., se sídlem Vysoká 1035, 334 41 Dobřany, s přiděleným IČO 45359288.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov a výkrm prasat LITÉ a.s.“

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma pro chov a výkrm prasat LITÉ a.s.“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost LITÉ akciová společnost, se sídlem Líté 77, 331 52 Dolní Bělá, s přiděleným IČO 47719117.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Dočasná mobilní betonárna Holostřevy” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Dočasná mobilní betonárna Holostřevy”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.