Úřední deska

24. června 2020

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

24. června 2020

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovky v ř. km 0,000 - 21,110 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Hadovka (ř. km 0,000 – 21,110), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

24. června 2020

Doručení veřejnou vyhláškou - Opravné rozhodnutí - D3 0304 Václavice - Voračice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, tímto doručuje veřejnou vyhláškou účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu Opravné rozhodnutí - D3 0304 Václavice - Voračice.

24. června 2020

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"

Zahájení ZŘ koncepce

23. června 2020

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ"

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ". Provozovatelem je společnost Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 45359989.