Úřední deska

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor všeobecné praktické lékařství- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17. února 2020

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

14. února 2020

Vyhlášení výběrového řízení v oboru –zubní lékařství- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Dobřany s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor endokrinologie a diabetologie - jen diabetologie - ambulantní péče pro území správnío obvodu obce Plasy s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor otorinalaryngologie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Plasy s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů