Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Velkovýkrmna prasat Kralovice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Velkovýkrmna prasat Kralovice“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Kralovická zemědělská a.s., se sídlem Tyršova 560, 331 41 Kralovice, s přiděleným IČO 25219502.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „SN Neznašovy” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „SN Neznašovy” ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Velká Černá Hať“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Velká Černá Hať“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Žihelský statek, a.s., se sídlem Žihle 106, 331 65 Žihle, s přiděleným IČO 49788744.

Rozhodnutí o změně postupu zarybňování - rybářský revír Andělice 1

Změna rozhodnutí o vyhlášení RR Andělice 1