Úřední deska

12. února 2020

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „LIDL, PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň, Nepomucká ” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „LIDL, PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň, Nepomucká ” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Bručná) ...

11. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Flora Břasy“

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Flora Břasy“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Stupno) ...

11. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů“ z režimu zákona o integrované prevenci

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů“ z režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Rokycany) ...

11. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Technologie žárového zinkování kusového zboží"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Technologie žárového zinkování kusového zboží" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Bezdružice) ...

11. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení, pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“, společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 45359989.