Úřední deska

04. února 2020

Vyhlášení výběrového řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Strážov

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,...

04. února 2020

Nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení pro zařízení Kermi Stříbro

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 1. 2. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 15. 1. 2020 pod č.j.: PK-ŽP/1322/20. Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 15 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Kermi Stříbro“

03. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost LASSELSBERGER, s.r.o., se sídlem Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí, s přiděleným IČO 25238078.

24. ledna 2020

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně (aktualizaci) stanovení záplavového území vodního toku Otava v ř. km 92,597 - 93,655 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Otavy (ř. km 92,597 - 93,655), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

20. prosince 2019

Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a Dunaje na území České republiky k připomínkám

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a mezinárodní oblasti povodí Dunaje na územní České republiky k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody...