Úřední deska

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovky v ř. km 0,000 - 21,110 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Hadovka (ř. km 0,000 – 21,110), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marcel Truelle - praktický lékař pro děti a dorost, Dobrovského 253, 346 01 Horšovský Týn

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje na volební období 2020-2024.

Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - regulační opatření v dopravě od 24.3.2020 od 06:00 hodin

Hejtman Plzeňského kraje nařizuje od 24. 3. 2020 od 06:00 hodin regulační opatření v dopravě - zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v IDP, MHD, drážní linkové dopravě a neodbavování cestujících řidičem ...