Veřejnoprávní smlouvy

19. května 2020

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv ke dni 1. 6. 2020

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv ke dni 1. 6. 2020

05. května 2020

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv ke dni 1. 5. 2020

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv ke dni 1. 5. 2020

29. listopadu 2019

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku evidence obyvatel

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel najdete v příloze:

29. listopadu 2019

Vzor veřejnoprávní smlouvy na RUIAN

Vzor veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, najdete v příloze:

11. února 2012

Vzor veřejnoprávní smlouvy na zajištění elektronické podatelny