Voda

25. července 2011

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2020

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2020

11. září 2019

Informace o postupu projednávání záměrů týkající se hraničních vod

Postup projednávání záměrů týkající se hraničních vod a o příslušných správních řízeních...

04. července 2019

SUCHO - doporučení pro obce a obecní úřady Plzeňského kraje

Vzhledem k opakujícím se projevům sucha na stavu podzemních a povrchových vod a nepříznivým hydrometeorologickým prognózám, vydal krajský úřad doporučení pro řešení této problematiky...

10. ledna 2019

Technickoekonomická studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj má zpracovanou Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji...

28. března 2019

Seminář "Provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářské dotační programy"

Ve středu 27. března 2019 se uskutečnil seminář k problematice provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářským dotačním programům určený pro obce Plzeňského kraje...