Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2020“

10. prosince 2019 14:45, aktualizováno 19. prosince 2019 13:44, Mgr. Vladimír Král

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4204/19 ze dne 9. 12. 2019 vyhlásila dotační titul Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2020.

Cílem programu je:
- odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na MS a ME
- podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti
- prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců z Plzeňského kraje

Bližší podmínky dotačního programu najdete v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotačního titulu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/Evropy v roce 2020 a v systému eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/795/.

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním titulu je fyzická osoba účastnící se MS/ME v individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji nebo právnická osoba, v níž je sportovec v individuálním nebo kolektivním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, řádně registrován. Právnická osoba, která může být žadatelem, je pouze:
• spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
• pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 10. 1. 2020 do 1. 10. 2020.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněný pro uvedený dotační titul je 2 000 000 Kč. Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kancelář hejtmana, kancelář č. 249 (Mgr. Petra Buřičová, e-mail: petra.buricova@plzensky-kraj.cz, tel. 604 743 910).

Soubory ke stažení