Vyhlášení Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020

20. března 2020 Mgr. Lucie Strejcová

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020“


Rada Plzeňského kraje schválila dne 16. 3. 2020 usnesením č. 4586/20 vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020“.
Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020“ včetně všech povinných příloh.
Žádosti je možné podávat v termínu od 21. 4. 2020 do 8. 5. 2020.

Soubory ke stažení