Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu výběrových řízení na stomatologické ambulance v Sušici

09. března 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 5. 3. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru  a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „žádám o sdělení kolik v roce 2018 a v roce 2019 bylo vyhlášeno výběrových řízení na obsazení stomatologických ambulancí ve spádovém městě Sušice, okr. Klatovy.“

K Vaší žádosti Vám KÚPK sděluje následující:

Ve věci sdělení počtu výběrových řízení za roky 2018 a 2019 na stomatologické ambulance ve spádovém městě Sušice sdělujeme:
- v roce 2018 bylo vyhlášeno 1 výběrové řízení
- v roce 2019 bylo vyhlášeno 1 výběrové řízení

Vzhledem k tomu, že se nikdo do výběrových řízení nepřihlásil, výběrová řízení se nerealizovala.