Zahájení zjišťovacího řízení "Operační program Životní prostředí 2021 - 2027"

obrazek
15. září 2020 09:26, Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

„Operační program Životní prostředí 2021 - 2027“

Oznámení je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 15. 9. 2020 do 1. 10. 2020, ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA/SEA. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce „Operační program Životní prostředí 2021 - 2027“ příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 00 Praha 10) ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje.

Do textové části oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce MZP274K.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení