Zahájení zjišťovacího řízení "Termická depolymerizace plastů"

18. března 2020 Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení

„Termická depolymerizace plastů“

Oznámení je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 18. 3. 2020 do 16. 4. 2020, ve zveřejněné pracovní době.Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k záměru „Termická depolymerizace plastů“ příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň ) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce Plzeňského kraje.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení