Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - směna pozemku v k. ú. Plzeň-město

Směna pozemku v k. ú. Plzeň-město

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Senec

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Senec