Zástupci středních škol diskutovali nad možnostmi reálného využití dronů ve výuce

17. února 2020 Ing. Danuše Jedličková
Jak zapojit drony do výuky ve škole bylo předmětem tematického setkání zástupců středních škol a představitelů Správy Informačních technologií města Plzně (SITMP). Setkání se uskutečnilo 25. října 2019 v sídle společnosti Drony SIT v Cukrovarské ulici v Plzni.

Během setkání byla zkušenými piloty předvedena profesionální technika a v rámci zajímavé prezentace ukázáno reálné využití dronů v oblastech, jako jsou precizní zemědělství, stavebnictví, fotogrammetrie, laserové skenování atd.

Workshop byl určen středním školám, které chtějí obohatit výuku o využití nejmodernější technologie a rozvíjet digitální kompetence žáků. Diskutovalo se nad možnými průniky se školou, nad oblastmi začlenění dronů a jimi nesených speciálních senzorů (termokamery, multispektrální kamery, laserové scannery, atd.) do výuky a případnými časovými i kapacitními možnostmi.

Školy získaly možnost v rámci spolupráce využít jak techniku, tak piloty společnosti Drony SIT. Studenti, kteří mají o tuto oblast zájem, tak mohou získat příležitost zapojit se do vývoje aplikací, zpracování dat apod.

Setkání proběhlo v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156 ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně.

Galerie