Závěr zjišťovacího řízení "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027"

17. března 2020 Ing. Jiří Soutner

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence provedlo zjišťovací řízení s výsledkem, že:

„Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027“ je koncepcí naplňující
dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů
na životní prostředí.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP265K.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení