Zpráva o realizaci projektu v roce 2020

obrazek
08. ledna 2020 13:07, Mgr. Renata Kulhánková

Průběžné zprávy o realizaci projektu budou v roce 2020 doručovány v následujících termínech:

• za monitorovací období leden – březen 2020 nejpozději do 10. 4. 2020
• za monitorovací období duben – červen 2020 nejpozději do 10. 7. 2020
• za monitorovací období červenec – září 2020 nejpozději do 10. 10. 2020
• za monitorovací období říjen – prosinec 2020 nejpozději do 10. 1. 2021.

Zpráva o realizaci projektu bude jako v předchozích letech zaslána v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Mgr. Renata Kulhánková, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a taktéž elektronicky s přílohou č. 1 (výkaz indikátoru účastníků projektu, přílohou č. 3 (informace o kapacitě služby) a se šablonou pro import dat (CSV šablona) do informačního systému ESF 2014+ v podobě zabezpečeného dokumentu na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Pro zabezpečení zasílaných dokumentů bude použito pouze heslo, které bylo poskytovatelům sociálních služeb písemně přiděleno.

Soubory ke stažení