Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

28. února 2020 Ing. Renata Valešová
Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, jsou zpracovány za krajský živnostenský úřad (výsledky kontrol podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších právních předpisů, kontrol v souvislosti s usnesením vlády č. 1046 vztahujícímu se k propagaci zdravého životního stylu, cenové kontroly dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů, a kontroly výkonu přenesené působnosti u obecních živnostenských úřadů dle § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů), a také za všech 15 obecních živnostenských úřadů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje (počty a výsledky živnostenských kontrol).

Kontrolní činnost krajského živnostenského úřadu

Krajský živnostenský úřad provedl 44 kontrol podle zákona o regulaci reklamy, z celkového počtu 44 kontrol jich bylo 6 uskutečněno na základě podnětu ke kontrole v souvislosti s reklamou, a 11 kontrol se týkalo usnesení vlády č. 1046 vztahujícího se k propagaci zdravého životního stylu. Dalších 225 kontrol bylo provedeno podle zákona o cenách.

Za zjištěná porušení zákona o regulaci reklamy byly uloženy 4 blokové pokuty ve výši 7 500 Kč a 2 pokuty v přestupkovém řízení ve výši 23 000 Kč.

Za porušení ustanovení zákona o cenách bylo uděleno 9 blokových pokut ve výši 11 500 Kč a bylo o rozhodnuto o uložení 5 pokut ve výši 24 000 Kč.

Nejčastějším zjištěním bylo porušení § 2 zákona o regulaci reklamy (klamavé obchodní praktiky) a neoznačení zboží cenou podle § 13 zákona o cenách.

Dále KŽÚ provedl v roce 2019 celkem 7 kontrol výkonu přenesené působnosti na úsecích živnostenského podnikání, evidence zemědělských podnikatelů a povolování výherních hracích přístrojů u obecních živnostenských úřadů. Ve čtyřech případech byla u kontrolovaného subjektu uložena následná opatření.

Kontrolní činnost obecních živnostenských úřadů


Úřad obce s rozšířenou působností      Počet kontrol    Počet porušení    Počet pokut za přestupky    Výše pokut za přestupky


Blovice                                                          72                        0                                    0                                               0     
Domažlice                                                   325                      38                                  16                                      71 000
Horažďovice                                                121                        2                                    3                                       1 000
Horšovský Týn                                            170                        7                                    6                                        9 500
Klatovy                                                        315                      58                                  31                                      28 500
Kralovice                                                       90                        1                                    1                                        1 000
Nepomuk                                                       67                        7                                    9                                       4 700     
Nýřany                                                           88                        1                                    1                                          500     
Plzeň                                                          1239                   555                                 663                                1 418 000
Přeštice                                                          79                       4                                     5                                     13 300
Rokycany                                                     145                     27                                   19                                     15 600
Stod                                                               22                        1                                    1                                          300
Stříbro                                                          183                        1                                    1                                          300
Sušice                                                          167                      11                                    4                                       7 000
Tachov                                                         261                      40                                  20                                     93 700
Celkem                                                     3 344                    753                                780                                1 644 400