Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

26. února 2020

Dotační program Ekologické zahrady 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4521/20 ze dne 24. 2. 2020 pravidla dotačního programu Ekologické zahrady 2020.

26. února 2020

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4406/20 ze dne 20. 1. 2020 pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020.

25. února 2020

Dotační program Retence vody v krajině 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4523/20 ze dne 24. 02. 2020 pravidla dotačního programu Retence vody v krajině 2020.

26. února 2019

Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ (aktualizované znění - změna č. 3)

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4522/20 ze dne 24. 2. 2020 pravidla dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ (v aktualizovaném znění - změna č. 3).

25. února 2020

Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“

Obce mohou podávat žádosti o dotace na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů do 15. 4. 2020. Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.