Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4968/20 ze dne 22. 6. 2020 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. 5. 2020 usnesením č. 4784/20 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“. Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb: • Domy na půl cesty • Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby

Dotační program překládací stanice odpadu – podpora výstavby 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4715/20 ze dne 27. 4. 2020 pravidla a výzvu z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby 2020.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – změna pravidel programů a rastrových smluv

Za účelem umožnění realizace projektů dotovaných z programů Plzeňského kraje v oblasti památkové péče při zohlednění okolností vzniklých v důsledku vyšší moci v souvislosti s probíhající virovou pandemií schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4693/20 ze dne 27.04.2020 změnu pravidel dotačních programů.

Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2020

Rada Plzeňského kraje schválila dne 16. 3. 2020 usnesením č. 4632/20 vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2020.