Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytování dotace dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.

05. listopadu 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02052019

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účel

25. října 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02042019

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Kaznějov.

25. října 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02322019

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Břasy.

25. října 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02232019

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městysem Koloveč.

25. října 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02072019

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Nýrsko.