Dobrovolné svazky obcí

Rejstřík svazků obcí

Veřejný rejstřík svazků obcí vedený Krajským úřadem Plzeňského kraje včetně sbírky listin (stanovy, zakladatelské smlouvy) ...

Dobrovolné svazky obcí

Informace k dobrovolným svazků obcí - založení svazku, právní osobnost svazku, předmět činnosti, stanovy, zápis nového dobrovolného svazku obcí do rejstříku svazků obcí, změny ve svazku, přístup do rejstříku svazků, vydávání výpisů z rejstříku svazku obcí, kontaktní údaje...