Doručení rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou - Kanalizace a ČOV Nezamyslice

obrazek
10. července 2024 12:49, RNDr. Veronika Šípová

Doručení rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č. j. PK-ŽP/7251/24 ze dne 9.7.2024 o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru životního prostředí ve věci povolení stavby kanalizace a centrální čistírny odpadních vod a souvisejících nakládání s vodami v obci Nezamyslice.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení