Dotace pro včelaře 2023

obrazek
23. ledna 2023 11:57, Ing. Karel Novák

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3061/23 ze dne 20. 1. 2023 pravidla dotačního programu „Podpora včelařství (2023)“.

Cílem podpory je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.

Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v územní působnosti Plzeňského kraje, který:
a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, a
b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu.

Podrobnosti k dotačnímu programu (předmět dotace, okruh žadatelů, hodnocení žádostí a přiznání dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz příloha.

Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/, v termínu od 27. 2. 2023 do 4. 3. 2023.

Na tento dotační program je alokováno 2.500.000 Kč.

Kontaktní osoba:
Ing. Karel Novák
Oddělení lesnictví a myslivosti, OŽP KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 328
e-mail: karel.novak@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení