Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2023

obrazek
23. ledna 2023 11:59, Ing. Martina Landová

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3062/23 ze dne 20. 1. 2023 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2023.

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, do 12 hod. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2023.

Předmětem dotačního programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace. Podporována je výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu s cílem zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, a dále výstavba a rekonstrukce vodovodů a souvisejících vodárenských objektů zejména pro veřejnou potřebu s cílem zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 105 000 000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoba:

Ing. Martina Landová
tel: 377 195 333, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení