Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení "Vypěňování dílů a montáž autosedaček GRAMMER CZ, s.r.o."

obrazek
14. listopadu 2023 14:00, Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 11. 11. 2023 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 25. 10. 2023 pod č.j.: PK-ŽP/16182/23.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 4 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Vypěňování dílů a montáž autosedaček GRAMMER CZ, s.r.o.“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost GRAMMER CZ, s.r.o., s přiděleným IČO 64361462.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 339) ve zveřejněné pracovní době. Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení