Oblasti působnosti

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích.

Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení.

Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.


Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje najdete v příloze.


Soubory ke stažení