Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice" dle zákona č. 76/2002 Sb.

obrazek
26. května 2023 10:07, Ing. Jan Beneš
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), že dne 20. 5. 2023 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č. j.: PK-ŽP/7471/23 ze dne 3. 5. 2023.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 7 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost SLUŽBY OBCE STRAŠICE s. r. o., IČO: 263 31 705, se sídlem Strašice 40, 338 45 Strašice.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona o integrované prevenci není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Plné znění oznámení viz příloha níže:

Soubory ke stažení