Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 33 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna"

obrazek
03. dubna 2024 11:39, Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 29. 3. 2024 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/2472/24 ze dne 7. 3. 2024.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 33 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Teplárna“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č. dv. 337). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí

podepsáno elektronicky


Originální text oznámení naleznete v příloze tohoto článku:


Soubory ke stažení