Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

obrazek
10. března 2023 08:19, Bc. Zdeňka Kačenová Častová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "I/21 PLANÁ, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ZÁMECKÁ" na pozemcích parc. č.: 783/2, 796, 3602/30, 386/19, 1294/1, 3542/2, 3507/3, 3602/5, 1020/1, 3970, 3969, 3972, 773, 2329, 3974, 3602/6, 3522, 3570/6, 386/16, 385/2, 506/8, 386/1, 385/1 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní, stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

Plné znění veřejné vyhlášky viz příloha níže:


Soubory ke stažení