Oznámení o zveřejnění ZZŘ k záměru "Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I" dle zákona č. 100/2001 Sb.

obrazek
24. května 2023 16:46, Ing. Jan Beneš

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznamujeme veřejnosti vydání závěru zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ) doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“.

Výše uvedený ZZŘ je pro veřejnost k nahlédnutí na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje (III. patro, kancelář č. 338) od 25.5.2023 do 9.6.2023 ve zveřejněné pracovní době.

Do podkladů zveřejněných v souladu s ustanovením § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně obdržených vyjádření lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK2022.


Soubory ke stažení