Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Pilsen City Business Park”

obrazek
26. května 2023 14:07, Ing. Dominika Holá

Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje veřejnosti vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Pilsen City Business Park“.
Výše uvedené rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení je pro veřejnost k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, (III. patro, kanc. č. 338) od 26. 5. 2023 do 10. 6. 2023 ve zveřejněné pracovní době.
Do textové části rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/EIA) pod kódem PLK2024.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení