Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice”

obrazek
04. července 2024 14:37, Ing. Dominika Holá

Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje veřejnosti vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice“.
Výše uvedené rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení je pro veřejnost k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, (III. patro, kanc. č. 338) od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024 ve zveřejněné pracovní době.
Do textové části rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na stránkách České informační agentury životního prostředí (Informační systém EIA (cenia.cz)), pod kódem PLK2057.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení