V Plzni proběhl bavorsko-český inovační den

obrazek
20. září 2022 14:19, aktualizováno 14:50, Ing. Helena Frintová

Na 150 jednatelů firem, zástupců vysokých škol, klastrů včetně politických představitelů Bavorska, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Plzeňského kraje se dnes v Plzni zúčastnilo česko-bavorské konference, jejímž ústředním tématem bylo téma „Budoucnost pracovního prostředí: lidé – změna – vedení“. Konferenci připravili v úzké spolupráci Obchodní a průmyslová komora Regensburg, Poradenská kancelář Horní Falc a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Během pódiové diskuse se řešily především současné otázky trhu práce. Odborníci z obou stran hranice na něm otevřeli a představili témata související s demografickými změnami jimi spravovaných regionů. Tématem se stala i migrace pracovníků – její příležitosti a limity, nové modely pracovní doby, recruitmentu budoucnosti, celoživotního učení nebo digitálního leadershipu.

Vládní prezident Horní Falce Walter Jonas poukázal na dvacetiletou spolupráci s Plzeňským krajem a označil pořádání inovačních dnů za důležité milníky ve vzájemných vztazích. Ocenil zejména podporu malých firem a společností a poukázal na to, že v současné krizi, je nutné pro budoucnost hledat společná inovativní řešení. Poukázal na celou řadu společných projektů, ať je to spolupráce v oblasti přeshraničního poskytování zdravotnické záchranné služby, Zeleného pásu či na projektech veřejné dopravy. Rovněž ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka vyzdvihl nutnost spolupráce české strany s regiony na německé straně hranice v záležitostech pracovního trhu. „Měli bychom opravdu velmi úzce koordinovat postupy, jak na nové informace reagovat a to i z hlediska školství. Aby reflektovalo obory, které budou potřeba,“ konstatoval s tím, že adekvátně reagovat na tyto změny zatím české školství nestačí. „Tady si myslím, že máme obrovskou rezervu,“ dodal M. Jurečka a zdůraznil také nutnost změny mentality zaměstnanců, kdy budou muset investovat „sami do sebe“, připravit se na změny a celoživotní vzdělávání. Zejména pak v digitální oblasti.

Prezident obchodní a průmyslové komory Regensburg pro Horní Falc Michael Matt v této souvislosti upřesnil, že pracovní trh postrádá zejména technické obory, konstruktéry, kvalifikované pracovníky učňovských oborů, odborníky do výzkumu a v sociálních vědách. „Podle prognózy bude do roku 2030 chybět v těchto regionech až 50 tisíc pracovníků,“ prohlásil M. Matt. Podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka je také třeba si zvyknout na fakt, že firmy vznikají a zanikají. „Je to standardní proces otevřeného pracovního trhu. Jde o proces, z něhož nelze mít strach, naopak ho přijmout jako fakt. Vznikne firma nová, která se trhu lépe přizpůsobí. Není to žádná životní tragédie,“ poznamenal. Poukázal také na to, že Plzeňský kraj má málo žáků a studentů, kteří se věnují technickým oborům, a proto se kraj snaží podporovat tento typ vzdělávání. „Plzeňský kraj je průmyslový kraj a chceme v tom pokračovat. Musíme pro žáky a studenty udělat vzdělávací obory více atraktivní,“ zdůraznil hejtman s tím, že kraj již vyhlásil dotační program zaměřený i na žáky základních škol. Předseda krajského směnu Horní Falze Franz Löffler v této souvislosti zdůraznil, že je navíc zapotřebí na obou stranách hranice udělat vše pro to, aby lidé v těchto dvou regionech zůstávali a neodcházeli pracovat do Prahy či Hannoveru. Že je zapotřebí přinášet i nové projekty, které hospodářskou výkonnost Plzeňského kraje a Bavorska udrží.

Další společný inovační den se podle organizátorů bude konat v Bavorsku.


Galerie