Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení školského obvodu pro obce Čižice, Netunice, Předenice a Štěnovický Borek

obrazek
10. března 2023 11:39, Mgr. Hana Schimmerová MBA

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu jako příslušný správní orgán podle § 178 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci stanovení školského obvodu pro obce Čižice, Netunice, Předenice a Štěnovický Borek tak, že území uvedených obcí jsou částí školského obvodu Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, se sídlem Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice, IČ 49181891, zřízené městem Přeštice, IČ 00257125, se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, a to s platností na 24 měsíců. 

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení školského obvodu pro obce Čižice, Netunice, Předenice a Štěnovický Borek je přílohou tohoto oznámení.


Soubory ke stažení